Skaičiuoklė

VGTP tarnybų veiklos teritorija

Turto ir pajamų lygio nustatymas

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Yra du turto ir pajamų lygiai Pirmasis turto ir pajamų lygis ir Antrasis turto ir pajamų lygis.

Pirmasis asmens pajamų lygis

Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 10 MMA (MMA – minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 350 Eur (1 208,48 Lt)), dydžio, t.y. 3 500 Eur (12 084,80 Lt) metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 3,75 MMA per metus (1 312,50 Eur (4 531,80 Lt)).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju pirmasis pajamų lygis būtų 10*350+3,75*1*350=4 812,50 Eur (16 616,60 Lt). Asmens, turinčio 2 išlaikytinius pirmasis pajamų lygis būtų 10*350+3,75*2*350=6 125 Eur (21 148,40 Lt) ir t.t. Jeigu asmens pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 4 812,50 Eur (16 616,60 Lt) turint 1 išlaikomą asmenį arba turint 2 išlaikytinius – 6 125 Eur (21 148,40 Lt) ir t.t., tai tokiam asmeniui būtų paskirtas 100 procentų valstybės finansuojamas advokatas.

Taigi, pirmasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:

10*350 Eur (1 208,48 Lt)+3,75*x (x – asmens išlaikomų asmenų skaičius) *350 Eur (1 208,48 Lt).

Antrinė teisinė pagalba  I lygis
(100 % apmokama)
  Per metus Per mėnesį
  Lt Eur Lt Eur
1 asmens pajamos 12 084,80 3 500,00 1 007,08 291,67
+1 išlaikytinis 16 616,60 4 812,50 1 384,71 401,04
 +2 išlaikytiniai 21 148,40 6 125,00 1762,38 510,42
+3 išlaikytiniai 25 680,20 7 437,50 2 140,01 619,79
+4 išlaikytiniai 30 212,00 8 750,00 2 517,68 729,17

 
 

  Pastaba. Išlaikytiniais laikomi:

  1. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
  2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
  3. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

 
Pirmasis asmens turto lygis

Pirmasis turto lygis nustatomas įvertinant asmens turtą (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžius (pinigines lėšas ir kt.) bei turimų išlaikytinių skaičių.

1. Būsto ploto ir žemės ploto normatyvai.

Asmens būsto ploto normatyvas vienam gyvenančiam asmeniui yra 60 kv. metrų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 15 kv. metrų. Žemės sklypo normatyvas parenkamas pagal turimos žemės rūšį:

  • namų valdos žemės sklypo plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
  • žemės ūkio paskirties žemės sklypo iki 1 ha (įskaitant jame esančią namų valdos žemę) plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
  • didesnio kaip 1 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, žemės sklypo, kurį sudaro tik vandens telkinys, bei miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas - 3,5 ha;

Būsto ir žemės sklypo nekilnojamo turto vertės normatyvas nustatomas atitinkamo tipo nekilnojamojo turto normatyvą dauginant iš pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos (kai asmuo neturi gyvenamosios vietos – vietovės, kurioje gyvena) vidutinės nekilnojamojo tipo turto rinkos vertės. Lietuvos teritorijos verčių žemėlapiai skelbiami valstybės įmonės Registrų centras internetinėje svetainėje: http://www.registrucentras.lt/masvert/.

2. Kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas.

Kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas apskaičiuojamas sudedant 20 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių vienam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui), 15 VRP dydžių kiekvienam kitam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui ir 10 VRP dydžių kiekvienam vaikui iki18metų.

VRP dydis šiuo metu yra 102 Eur (352,19 Lt) per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui.

3. Piniginių lėšų normatyvas.

Piniginių lėšų normatyvas apskaičiuojamas sudedant 15 VRP dydžių vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 10 VRP dydžių kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui, 5 VRP dydžių kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų.
 

  Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo pirmojo lygio, Jums bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba.

 
Antrasis asmens pajamų lygis

Antrojo lygio pajamų normatyvui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 15 MMA, t.y. 5 250 Eur (18 127,20 Lt) metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 5,5 MMA per metus (1 925 Eur (6 646,64 Lt)).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju antrasis pajamų lygis būtų 15*350+5,5*1*350=7 175 Eur(24 773,84 Lt). Asmens, turinčio 2 išlaikytinius antrasis pajamų lygis būtų 15*350+5,5*2*350= 9 100 Eur (31 420,48 Lt) ir t.t. Jeigu asmens pajamos per metus turint 1 išlaikomą asmenį viršija 4 812,50 Eur (16 616,60 Lt), tačiau neviršija 7175 Eur(24 773,84 Lt), o turint 2 išlaikytinius – viršija 6 125,00 Eur (21 148,40 Lt), tačiau neviršija 9 100 Eur (31 420,48 Lt) ir t.t., tai toks asmuo gautų 50 % valstybės finansuojamą advokatą.


Taigi, antrasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
 
15*350 Eur (1 208,48 Lt) +5,5*x (kai x yra asmens išlaikomų asmenų skaičius) * 350 Eur (1 208,48 Lt)

  Antrinė teisinė pagalba  II lygis 
(50 % apmokama)
   Per metus (Lt)  Per metus (Eur)  Per mėnesį (Lt)  Per mėnesį (Eur)
1 asmens pajamos 18 127,20 5 250 1 510,60 437,50
+1 išlaikytinis 24 773,84 7 175 2 064,50 597,92
 +2 išlaikytiniai 31 420,48 9 100 2 618,36 758,33
+3 išlaikytiniai 38 067,12 11 025 3 172,26 918,75
+4 išlaikytiniai 44 713,76 12 950 3 726,16 1 079,17

 
Antrasis asmens turto lygis
 
Antrojo lygio turto normatyvas gaunamas pirmojo lygio turto normatyvą dauginant iš 1,5 karto.

Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo antrojo lygio, valstybė Jums garantuos ir apmokės 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.


Asmuo gali gauti antrinę teisinę pagalbą tik, jeigu pirmąjį arba antrąjį lygį atitinka ir turto, ir pajamų vertė. Apskaičiavus turto ir pajamų normatyvus, žiūrima, ar asmens deklaruoto turto ir pajamų vertė neviršija šio turto ir pajamų lygio.
Kai asmeniui nustatomi skirtingi turto ir pajamų lygiai (turto – pirmasis; pajamų – antrasis lygis ar atvirkščiai), pareiškėjui nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, o antrinė teisinė pagalba teikiama 50 procentų valstybei garantuojant ir apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Jeigu bent vienas normatyvas (turto ar pajamų) viršija antrojo lygio normatyvą, teikti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą yra atsisakoma.

 
© Visos teises saugomos. TP